Κατά τη διαγνωστική προσέγγιση ενός προβλήματός ή κατάστασης, πολλές φορές είναι αναγκαία η λήψη ιστού και η πραγματοποίηση ιστολογικής εξέτασης (βιοψία).
Το τμήμα ιστού το λαμβάνει συνήθως ο θεράποντας ιατρός και το προωθεί στο παθολογοανατομικό εργαστήριο για την περαιτέρω επεξεργασία και εξέταση.

Γιατί είναι απαραίτητη αυτή η διαδικασία;

Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας των απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων σε πολλές παθήσεις είναι αναγκαία η ιστολογική επιβεβαίωσή τους, ώστε να προχωρήσει ο θεράπων ιατρός στην κατάλληλη θεραπεία.

Ανάλογα με το μέγεθος του υλικού είναι αναγκαία η παραμονή του σε μονιμοποιητικό υλικό (συνήθως φορμόλη) για διάστημα που ποικίλει απο μερικές ώρες (μικρές βιοψίες πχ βιοψίες γαστρεντερικού) έως μερικές μέρες (μεγάλα εγχειρητικά παρασκευάσματα). 
Αφού το υλικό μονιμοποιηθεί είναι αναγκαία η μακροσκοπική εξέταση από τον ιατρό παθολογοανατόμο, η λήψη διαστάσεών του, η αναγνώριση πιθανόν παθολογικών ευρημάτων και η λήψη τομών αντιπροσωπευτικών της πιθανής παθολογίας. 

 

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Τρίτη
Πέμπτη - Παρασκευή

09:00 - 21:00

Τετάρτη
09:30 - 21:30